ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

В ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН MEDOFF

Вам исполнилось полных 18 лет?

Договор Оферты

Публічний договір­доручення на замовлення, придбання та доставку алкогольних напоїв м. Київ «__» ______________2016р.

Дієздатна фізична особа користувач інтернет­сайту shop.medoff.ua (в подальшому ­

«Довіритель»), яка погодилась в повному обсязі без виключень та застережень з умовами цього публічного договору (оферти), та

Фізична особа підприємець Лобко Олег Євгенович (ІНН 3085015836) (в подальшому ­«Повірений»), що забезпечує отримання та доставку замовленого товару Довірителю та, за необхідності, сприяє в здійсненні розрахунків за товар, керуючись ст. ст. 633, 634, 641, 642 і гл. гл. 63, 68  Цивільного кодексу України, уклали цей Продавець – юридична особа за законодавством України ТОВ «Істерн Беверідж Трейдінг» (ідентифікаційний код 38679874), що має відповідну ліцензію на роздрібну торгівлю Інтернет­сайт – веб­сайт, що має адресу в мережі Інтернет: shop.medoff.ua, який призначений для інформування споживачів щодо асортименту та вартості алкогольних напоїв, що реалізуються Продавцем у місці здійснення торгівлі (03026, м. Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, будинок 135), та оформлення доручення Повіреному на замовлення, придбання та доставку товарів Довірителю. Інтернет­ сайт не є місцем торгівлі алкогольними напоями та не здійснює торгівлю алкогольними напоями.

Товар – алкогольні напої, інформація щодо яких розміщена на сторінках Інтернет­сайту.

Замовлення – рішення Довірителя придбати Товар з доставкою або без такої, яке оформлене на Інтернет­ сайті у відповідності до умов цього Договору та/або за номером телефону, наведеному у Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Довірителем, за якою здійснюється доставка

1.1. Цей договір є публічним договором тобто пропозицією Повіреного невизначеному колу фізичних та/або юридичних осіб здійснити від їх імені та за їх рахунок замовлення, придбання та доставку на визначену адресу Товарів. 

1.2. Ця публічна оферта (в подальшому ­ «Оферта») визначає всі істотні умови договору між Довірителем, який акцептує Оферту, та Повіреним, який надає послуги Довірителю з замовлення.

1.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь­якою дієздатною фізичною особою, якій виповнилося 18 років, або юридичною особою на території України, яка має намір замовити (придбати) Товари за допомогою інтернет­сайту shop.medoff.ua та знаходиться в зоні обслуговування ТОВ «Нова Пошта» https://novaposhta.ua/ru/office.

1.4. У випадку замовлення Товару на сайті Довіритель підтверджує прийняття умов цього Договору та вважається таким, що уклав договір з придбання алкогольних напоїв з доставкою в визначену Довірителем адресу (з урахування застережень, вказаних в п.п. 1.3. цього договору).

Акцептом є погодження Довірителем умов цього публічного договору.

2.1. Довіритель стверджує, що він є дієздатною фізичною особою що має намір придбати Товар або уповноваженою особою юридичної особи, яка виконує службове доручення з придбання Товарів для кінцевого споживання.

2.2. Довіритель несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її повноту. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ», «Адреса доставки», «Контактний Телефон» Довіритель повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

2.3. Довіритель висловлює свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті та/або за номером телефону, вказаним на Інтернет­сайті.

2.4. Товар замовляється Довірителем виключно для кінцевого споживання, тобто для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

3.1. Повірений зобов’язується за попереднім замовленням від імені та за рахунок Довірителя замовити, придбати та забезпечити доставку обраного Довірителем за допомогою Інтернет­сайту Товару, а Довіритель зобов’язується компенсувати Повіреному погоджені під час замовлення Товару витрати на виконання доручення та сплатити Повіреному винагороду у розмірі одна гривня за виконання одного замовлення.

3.2. Довіритель шляхом натискання віртуальної кнопки «Оформити замовлення» у розділі «Кошик» Інтернет­сайту оформлює замовлення, чим підтверджує надання Повіреному доручення на замовлення від імені Довірителя, придбання за рахунок Довірителя та доставку відповідних Товарів на адресу вказану Довірителем.

3.3. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані для Довірителя, здійснюється за допомогою сервісів доставки ТОВ «Нова Пошта». Довіритель має право забрати (отримати) Товар самостійно.

Замовнику, при оформлені замовлення, надається право вибору способу доставки товару.

3.4. Для виконання зобов’язань за цим Договором Повірений має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців у тому числі ТОВ «Нова Пошта») за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

3.5. Сторони домовились, що Повірений вважається таким, що виконав свої зобов’язання за цим договором після отримання Довірителем замовлених Товарів. При цьому Повірений (або залучені ним до виконання доручення особи), має право вимагати у Довірителя пред’явлення паспорту або іншого документі, що посвідчує вік та особу Довірителя, та, з метою підтвердження факту доставки Товару Довірителю, сфотографувати (копіювати) першу сторінку паспорту. 

Разом з Товаром Повірений передає Довірителю Звіт Повіреного з фіскальним чеком Продавця, що підтверджує витрати Повіреного на придбання Товару.

3.6. Прийняттям Товару Довіритель підтверджує належне виконання зобов’язань Повіреним та зобов’язується компенсувати Повіреному витрати на придбання та доставку Товару та сплатити винагороду у розмірі одна гривня.

3.7. Компенсація витрат Повіреного на придбання та доставку Товару та сплата винагороди Повіреному здійснюється Довірителем виключно в безготівковому порядку на рахунок Повіреного або шляхом передачі грошових коштів ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 38324133, що внесено до реєстру фінансових установ та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

No11/1 від 17.10.2014 р.) для перерахування таких коштів на рахунок Повіреного.

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. Довіритель вважається таким, що прийняв умови цього публічного договору­ доручення на замовлення, придбання та доставку алкогольних напоїв шляхом натискання віртуальної кнопки «Оформити замовлення» у розділі «Кошик» Інтернет­сайту.

4.2. При оформлені замовлення на сайті Довіритель зобов’язаний надати про себе наступну

•    вік, П.І.Б. (для фізичних осіб) або повне найменування, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

4.3. У випадку здійснення помилкового замовлення на придбання та доставку Товару 

Довіритель зобов’язаний негайно повідомити Повіреного про це за телефоном, вказаним на Інтернет­ сайті.

5.1. Інформація про Товар представлена на Інтернет­сайті через фото­ та/або відео­ зразки та/або шляхом надання короткого опису товару.

5.2. Всі матеріали, які представлені на Інтернет­сайті, носять інформаційний характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, смак, склад, дату виготовлення та іншу інформацію котра зазвичай зазначається виробником на етикетці алкогольного напої та/або доводиться до споживача у місцях реалізації товарів. У випадку виникнення у Довірителя питань, які стосуються властивостей,  характеристик товару та іншого, він має право, перед оформленням замовлення, звернутися до Повіреного за номером телефону зазначеному на Інтернет­сайті для з’ясування повної інформації про Товар та для надання допомоги з вибору Товару за бажаними характеристиками.

5.3. За проханням Довірителя Повірений зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через направлення листа на електрону пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Повіреного, для прийняття ним рішення про придбання Товару (та/або надання доручення на

6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Довіритель вправі оформити замовлення на будь­який Товар, інформація про який представлена на сторінках Інтернет­сайту. Кожний окремий Товар може бути замовлений в будь­ якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані в описі товару та стосуються випадків проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товару) може бути оформлене Довірителем у порядку, вказаному в ст. 4 цього

6.2. Після оформлення замовлення (доручення на придбання та доставку товару) Повірений здійснює телефонний дзвінок на вказаний Довірителем контактний номер телефону/відправляє SMS­повідомлення з підтвердженням прийняття замовлення, а у разі, якщо Довіритель вказав E-mail, йому на E­mail приходить повідомлення, що містить інформацію щодо здійсненого замовлення із зазначенням найменування, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Отримання дзвінку від Повіреного та/або SMS­повідомлення та/або повідомлення на E-mail Довірителем є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому Повірений може зв’язуватися з Довірителем (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформація щодо умов замовлення та доставки Товару.

6.3. При неможливості виконання доручення на замовлення, придбання та доставки Товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товару) Повірений зобов’язаний негайно довести це до відома Довірителя (по телефону або через електронну пошту).

6.4. Орієнтовний строк виконання замовлення на придбання та доставку Товару зазначається в

6.5. Довіритель має право відмовитись від здійсненого замовлення тільки до фактичного

придбання Повіреним Товару на виконання замовлення Довірителя або якщо доручення не виконане у погоджений сторонами строк.

7.1. Ціна товару на сторінках Інтернет­сайту зазначається в гривнях за одиницю товару та є

7.2. У випадку якщо ціна, що була вказана на Інтернет­сайті в момент здійснення Довірителем замовлення до моменту придбання Повіреним Товару у Продавця збільшилася, Повірений зобов’язаний повідомити про це Довірителя і замовлення на придбання Товару вважається анульованим. У випадку зменшення ціни Товару у Продавця – Повірений повідомляє про це Довірителя та продовжує виконання замовлення Довірителя.

7.3. Повна вартість замовлення складається: вартості послуг з доставки та винагороди Повіреного.

7.4. Детальна інформація про вартість товарів та вартість доставки товарів зазначена на сайті в

7.5. Інформаційна ціна на Інтернет­сайті ніколи не включає суму компенсації вартості послуг

Повіреного з виконання доручення Довірителя.

8.1. Довіритель зобов’язаний компенсувати Повіреному витрати, понесені останнім на виконання замовлення Довірителя. Розмір та вид витрат Повіреного вказується у звіті Повіреного щодо

8.2. Довіритель підтверджує безумовну згоду з компенсацією Повіреному вартості придбаного на виконання замовлення Довірителя Товару, вказану у фіскальному чеку Продавця, та вартість доставки Товару Довірителю за допомогою сервісів доставки ТОВ «Нова Пошта».

8.3. Компенсація витрат Повіреного на придбання та доставку Товару та сплата винагороди Повіреному здійснюється Довірителем виключно в безготівковому порядку на рахунок Повіреного або шляхом передачі грошових коштів ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 38324133, що внесено до реєстру фінансових установ та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків No11/1 від 17.10.2014 р.) для перерахування таких коштів на рахунок Повіреного.9.3. 

Розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті – гривнях.

9.1. Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на сайті в розділі «Оплата та Доставка». Порядок та умови доставки замовленого товару погоджуються Повіреним з Довірителем під час погодження умов виконання доручення.

9.2. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару  переходить до Довірителя з моменту передачі Товару йому (або його Представнику що має відповідну

9.3. Доставка товару здійснюється власними силами Повіреного відповідно до умов доставки замовленого Товару, або із залученням третіх осіб (перевізника або ТОВ «Нова Пошта»).

9.4. Довіритель зобов’язаний прийняти Товар в кількості та за асортиментом, що були вказані ним

9.5. При отриманні Товару Довіритель повинен в присутності представника Повіреного або представника ТОВ «Нова Пошта» перевірити Товар на цілісність та відповідність кількісним характеристикам, що були зазначені в замовленні. Після прийняття Товару Довіритель не вправі висувати Повіреному претензії щодо кількості та цілісності та зовнішнього виду прийнятого

10.1. Строк придатності Товару (­ів) до споживання встановлюється виробником та позначається

10.2. Претензії щодо якості Товару можуть бути пред’явлені Довірителем виробнику товару або Продавцю, у відповідності до вимог законодавства України про захист прав споживачів.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавством України.

11.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

12.1. До правовідносин між Довірителем та Повіреним застосовується діюче законодавство

12.2. У випадку виникнення питань та претензій з боку Довірителя він повинен звернутися до Повіреного за телефоном: (044) ___________ або по e­mail: _____________.com

12.3. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Довірителем цієї Оферти та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

12.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судові інстанції.

12.5. Отримати інформацію щодо Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення; норм Закону України «Про захист прав споживачів», санітарних норм, документів виробника, що підтверджують якість товару, найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари вітчизняного виробництва, відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлюються нормативно – правовими актами, та застереження щодо застосування окремих видів товарів, якщо такі застереження встановлені нормативно – правовими актами, відомості про умови зберігання Товару, дані про склад та основні властивості товарів, дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару, дату виготовлення товару, правила та умови ефективного та безпечного використання товару, строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій, найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, гарантійні зобов’язання Довіритель може безпосередньо у місці реалізації Товару або за окремим зверненням до Повіреного.

13. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. При реєстрації на інтернет­сайті Замовник  залишає свої персональні дані, у тому числі:

13.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Інтернет­сайті, Довіритель дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України;Про захист персональних даних" від 01.06.2010р.

13.3. Повірений використовує отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Повіреним, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

13.4. Повірений зобов'язується не розголошувати отриману від Довірителя інформацію. Не вважається порушенням надання Повіреним інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Повіреним, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Довірителем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.

13.5. Якщо Довіритель не бажає, щоб Повірений продовжував обробку персональних даних, то Довіритель може звернутися із відповідною заявою до Повіреного.

Прізвище, ім'я, по батькові

ЛОБКО ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Місце проживання 02096, м. Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок

51­Б, квартира 126

Види діяльності Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний);

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

Код КВЕД 73.20 Дослідження конюнктури ринку та виявлення громадської думки

Інформація про здійснення зв'язку

Телефон 1: +380938105599

п/р _________ Банк отримувач: _______________МФО __________________

є платником єдиного податку. Не є платником ПДВ.


Готово!

Мы перезвоним Вам в ближайшее время!

Спасибо за заявку!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!

Спасибо!

Вы успешно подписались на новости нашего магазина!